Віктор Романенко Романенко
Віктор Дмитрович

Академік НАН України
Директор Інституту гідробіології НАН України
Головний редактор “Гидробиологического журнала”

українська версія
русская версия
english version

Доктор біологічних наук, професор (гідробіологія прісних вод), академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України.

Автор понад 300 наукових робіт в тому числі 12 монографій і підручника “Основи гідроекології” для студентів екологічних і біологічних спеціальностей вищих учбових закладів. Основні праці присвячені фізіолого-біохімічним механізмам адаптації гідробіонтів до теплових, сольових і іонних факторів водного середовища та розробці концептуальних підходів екологічної оцінки та прогнозування змін водних екосистем при антропогенному впливі.

Дослідження в галузі розкриття механізмів адаптації водних організмів до абіотичних факторів відзначені премією НАН України ім. В.Я. Юр’єва (1984), а цикл робіт “Екологічні основи біотехнологій відтворення риб і безхребетних в аквакультурі” - премією НАН України ім. І.І.Шмальгаузена (2002).

В.Д.Романенко двічі удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки: в 1995 р. разом з колегами за розробку основ та підходів до екологічної оцінки впливу великомасштабного гідротехнічного будівництва на водні об'єкти, їх біопродуктивність та якість води; в 2004 р. як автор підручника для вищих навчальних закладів “Основи гідроекології”.

В.Д.Романенко працював викладачем Української Академії сільськогосподарських наук, старшим науковим співробітником Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця, заступником головного ученого секретаря Президії Академії наук України. З 1972 р. - завідувач відділом екологічної фізіології водяних тварин Інституту гідробіології НАН України, а з 1980 року - директор цього ж інституту.

Науково-організаційну роботу поєднує з педагогічною діяльністю. Президент Гідроекологічного товариства України, головний редактор міжнародного “Гидробиологического журнала”.

Обирався народним депутатом і членом Верховної Ради СРСР, заступником голови комітету з питань екології та раціонального використання природних ресурсів Верховної Ради СРСР (1989).

Контактна інформація:

Інститут гідробіології НАН України
Героїв Сталінграда проспект, 12, 04210, Київ, Україна
Телефон: +38 (044) 419 39 81
Факс: +38 (044) 418 22 32
E-mail: romanenko@igb.ibc.com.ua

Extra Web Top Created 24 May 2005 by George Pavlenko
= Hosted by Arbat = Supported by Prometeus =
Каталог Юрия Павленко